مرجوعی کالا

مرجوعی کالا
  • در صورت وجود هرگونه ایراد منفی در ساخت لاستیک، کالا با هزینه فروشگاه امیر تایر مرجوع می گردد.

 

  • در صورت ارسال اشتباه کالا، هزینه برگشت کالا به فروشگاه و ارسال محصول مطابق با سفارش با فروشگاه امیر تایر خواهد بود.

 

  • در صورت انتخاب اشتباه سایز توسط مشتری کالای انتخاب شده قابل تعویض با کالای جدید می باشد و هزینه های ارسال مرجوع کالا بر عهده مشتری خواهد بود.